Gustavsbergs Konsthall

gustavsbergs konsthall

Gustavsbergs Konsthall

Gustavsbergs Konsthall is one of Europe’s leading scenes for contemporary arts and crafts and a leading player in gathering a platform for contemporary arts and crafts at an international level.

Gustavsbergs Konsthall works to drive and develop the conversations within the arts and crafts area, to contribute to increased knowledge and dialogue and to strengthen the art form as a separate discipline. The exhibition program covers all areas of material and presents both internationally recognized practitioners and a younger generation’s avant-garde.

The exhibitions are the basic activity of the art gallery, and based on them, educational programs, seminars, texts, lectures and catalogs are formed. The educational programs at Gustavsbergs Konsthall are based on active participation and take place either directly in the exhibition or in connection with it. In addition to shows and activities aimed at children and school groups, guided tours are offered for other visiting groups.

The business also houses Butik & Showroom with carefully selected works from Sweden’s most renowned artisans. With a breadth that ranges from classic to conceptual expressions, the shop functions as a constantly updated forum for contemporary arts and crafts. varmdo.se

If you would like to stay somewhere close overnight, Hotel Blå Blom is located in the charming Gustavsberg harbor. The hotel is housed in two of the most famous buildings of the porcelain factory ”Old Workshop” from 1852 and ”Old Slam House” from 1859. Between the two twin buildings you will find the inner courtyard and the buildings are also linked with an intermediate entrance. All rooms are decorated in different personal styles where the factory’s history and year go as a theme on both the room and the interior. Book at www.blablom.se

gustavsbergs konsthall

Gustavsbergs Konsthall

gustavsbergs konsthall

Gustavsbergs Konsthall

Gustavsbergs Konsthall är en av Europas ledande scener för samtida konsthantverk och en tongivande aktör och samlande plattform för samtida konsthantverk på internationell nivå.

Gustavsbergs Konsthall verkar för att driva och utveckla samtalen inom konsthantverksområdet, att bidra till ökad kunskap och dialog och att stärka konstarten som en egen disciplin. Utställningsprogrammet omfattar alla materialområden och presenterar såväl internationellt erkända utövare som en yngre generations avantgarde.

Utställningarna är konsthallens basverksamhet och utifrån dem formas pedagogiska program, seminarier, texter, föreläsningar och kataloger. De pedagogiska programmen på Gustavsbergs Konsthall grundas på aktiv delaktighet och sker antingen direkt i utställningen eller i anslutning till denna. Förutom visningar och aktiviteter riktade till barn- och skolgrupper erbjuds guidade visningar för andra besökande grupper.

Verksamheten inrymmer även Butik & Showroom med noga utvalda verk från Sveriges mest namnkunniga konsthantverkare. Med en bredd som spänner från klassiska till konceptuella uttryck fungerar butiken som ett ständigt aktualiserat forum för samtida konsthantverk. varmdo.se

Övernatta på hotell Blå Blom ligger i charmiga Gustavsbergs Hamn. Hotellet är inhyst i två av porlinsfabrikens mest anrika byggnader ”Gamla Verkstaden” från 1852 och ”Gamla Slamhuset” från 1859. Mellan de två tvillingbyggnaderna finner du innergården och byggnaderna är också länkade med en mellangång. Samtliga rum är inredda i olik personlig stil där fabrikens historia och årtal går som ett tema på både rum och interiör. Boka på www.blablom.se

[/vc_row]