Stöd ur anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Projektnamn: DIGITALISERING AV BESÖKSNÄRINGEN I UPPLANDS-BRO

Visit Upplands-Bro har kunnat byggas upp tack vare stöd från Region Stockholm med anslaget för hållbar och regional tillväxt och skärgårdsutveckling.

Företagarna i Upplands-Bro har stått som ansvariga för ansökan gällande Visit Upplands-Bro. Besöksnäringen, föreningar, näringsliv och kommunen i Upplands-Bro har också varit delaktiga i projektet både finansiellt och med arbetade timmar. Stödet gavs med 150.000 kr och den totala kostnaden för projektet är 300.000 kr varav 50.000 kr består av ideal tid.

Projektet innefattar webbsidan visitupplandsbro.com med tillhörande Facebook och instagramkonton samt nätverket Visit Upplands-Bro där en förening kommer bildas med representanter från både besöksnäringen, Företagarna och Upplands-Bro kommun.

I slutet av projektet och innan jul 2021 kommer två workshops hållas med teman på Hållbar besöksnäring, Exportmognad och Paketering av varor och tjänster. Under dessa möten kommer även hela projektet presenteras för deltagarna.

Styrgruppen Visit Upplands-Bro

2021-08-01