Visit Upplands-Bro står bakom den här webbplatsen. Vi är medvetna om de brister som finns utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och vi arbetar för att åtgärda dessa då vi önskar att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet är inte färdigt ännu och kommer beskriva hur visitupplandsbro.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Denna sida beräknas vara klar den 1 juli 2021.