Ett område på Thoresta Gårds marker blev det område som Peter Nordwall, banarkitekten, ansåg vara lämpligt för den golfbana han själv skulle vilja spela på. En jordmån av mälarlera med inslag av brunkebergssand, väl balanserade höjdväxlingar med öppna ängsytor och skogsholmar. Om man kunde hitta ett brittiskt hedområde överfört till svensk natur, så hade Peter hittat det där Bro-Bålsta Golfklubb nu ligger.

Bro-Bålsta är en hyllning till de klassiska golfbanorna på de brittiska öarna, anpassad till det nordiska klimatet. 18-hålsbanan med generösa fairways och stora ondulerande greener. Förlåtande för ett och annat snett utslag men krävande ju närmare hålkoppen du kommer. 9-hålsbanan med omväxlande par 3- och par 4-hål, smalare från tee med utmanande greenområden där tekniken är viktig.

Balans, proportion, harmoni, rytm och betoning är grunden för meningsfullt golfspel säger Peter. Han har haft de klassiska brittiska banorna som förebild vad gäller spelstrategiskt innehåll och designmässig utformning. Mjuk landskapsanpassning har också varit ett honnörsord och strävan har varit att vi ska få en rofylld och inspirerande upplevelse. Skogsbryn och dammar hålls i ett halvvilt tillstånd för att gynna fågellivet. Grusvägar och gångstigar mellan hålen har utformats som ”förstärkta naturstigar”.

Banan upplevs som vacker, generös och rolig att spela, trots att du får brottas med ett eller annat halvblint slag. De ondulerade greenerna brukar upplevas som lätta att träffa men svårputtade. Är du inte på rätt del av greenen har du bara skjutit upp utmaningen. När flaggplaceringarna har gjorts med fantasi och sakkunnig baktanke får du en hel del att tänka på. Vill du attackera flaggan från fairway bör driven kanske placeras i ytterkanten av den generösa fairwayen, ofta alldeles intill en bunker eller ett vattenhinder.

Bro Bålsta GK är även vår allra största golfstjärna på damsidan, Annika Sörenstams tidigare hemmabana.

Hemsida: http://www.bbgk.se

Varmt välkommen till Bro Bålsta GK!

Bro Bålsta Golfklubb