BRO-LOSSA HEMBYGDSFÖRENING

EN HEMBYGDSFÖRENING I BRO-LOSSA

Klint huset

Bro-Lossa Hembygdsförening bildades 1978 och vi disponerar Hembygdsgården Klint.

Föreningen ”ser” både bakåt och framåt i tiden och är, inte minst, observant på skeenden i nuet.
Som medlem kan man delta i olika aktiviteterna, som kan bestå av utflykter och resor, föredrag, musikprogram,
nationaldags-firande och mycket annat.

Vi har även en stor uppgift i skötseln och vården av Hembygdsgården Klint, där såväl hantverkare som trädgårdsintresserade kan hitta uppgifter.

Välkommen att kontakta oss!

BRO-LOSSA HEMBYGDSFÖRENING

Prästvägen 8, Bro, Sverige

+46 (0) 735-121177
aneka@bahnhof.se


Prästvägen 8, Bro, Sverige

Get Directions