HEMBYGDSFÖRENINGEN I KUNGSÄNGEN HAR BEHÅLLIT SITT URSPRUNGSNAMN

Stockholms-Näs mangårdsbyggnad

Hembygdsföreningen i Kungsängen bildades 1942. Då hette socknen Stockholms-Näs. Det gamla sockennamnet lever kvar i hembygdsföreningens namn. Hembygdsgården ligger vid Näs äng, där ett av Sveriges första riksmöten hölls 1502.

Hembygdsgården är ett av hörnen i Kungsängens kulturtriangel. Kyrkan och Ekhammars gård är de andra hörnen. Hembygdsföreningen strävar efter att göra hembygdsgården till en levande och naturlig samlingsplats – en plats, som skall bidra till att alla invånare kan få en känsla för sin hembygd.

Här finns sex äldre byggnader plus ett nyuppfört hus, lantbruksmuseet, som byggdes upp på 1980-talet. Men det finns inte bara äldre byggnader, museer och gamla föremål på hembygdsgården, utan även örtagård och kolonilotter. Mangårdsbyggnaden står på sin ursprungliga plats.

Den äldre delen är troligen från 1700-talet. Vid sidan av den finns vår örtagård, som vårdas ömt av föreningen. Här finns gamla trädgårdsväxter och kryddväxter av olika slag.

Varmt välkomna att kontakta oss!

STOCKHOLMS-NÄS HEMBYGDSFÖRENING

Kyrkvägen 22, Kungsängen, Sverige


Kyrkvägen 22, Kungsängen, Sverige

Get Directions