DEN 29 KM LÅNGA UPPLANDS-BROLEDEN

Upplands-broleden

Upplands-Broleden som är 29 km lång bjuder både på naturupplevelser och kulturhistoriska miljöer. Du vandrar genom betade hagar, längs vackra grusvägar och genom hällmarkstallskog med vacker sjöutsikt.

På stora delar av området bedrivs ett aktivt jordbruk. Det är tack vare positiva markägare som projektet har kunnat genomföras. Många av dem har bott och brukat marken sedan generationer. Tänk på när du vandrar att inte gå i växande gröda och visa hänsyn mot betande djur. Om du har med dig hund, håll den kopplad och välj helst andra vägar om när du kommer fram till en hage med djur. För övrigt gäller allemansrätten men glöm inte bort att den även innebär en hel del skyldigheter.

Längs leden lär du dig mer om bronsåldersrösen, Mälaren, forntida vägbyggen, de Geer moräner och skålgropar. Detta är ett axplock från de tavlorna som står längs leden och berättar om vad du passerar. Leden, som är uppmärkt med orange färg, går genom fyra naturreservat. Ibland går vandringsled och ridled på samma sträcka. Ridleden är uppmärkt med gul färg. Här behöver både ryttare och vandrare visa hänsyn till varandra.

Projektet har genomförts med bidrag från länsstyrelsen, så kallat LONA-bidrag.

UPPLANDS-BROLEDEN

Upplands-Broleden, Ekbacken, Kungsängen, Sverige


Upplands-Broleden, Ekbacken, Kungsängen, Sverige

Get Directions