EnglishSwedish

Vi är Visit Upplands-Bro

Visit Upplands Bro är i uppstarten och ska efter lansering av webbsidan bilda en förening. Föreningen Visit Upplands-Bro blir samarbetet i Upplands-Bro för besöksnäringen mellan närings- föreningslivet och kommunen i Upplands-Bro. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Upplands-Bro.

Visit Upplands-Bros verksamhet och idé kommer bygga på samverkan mellan aktörer i Upplands-Bros besöksnäring, liksom samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Visit Upplands-Bro har idag drygt 55 medlemsföretag.

Visit Upplands-Bro är en samarbetsform där en styrelse bestående av representanter från besöksnäringen, Företagarna Upplands-Bro, samt från Upplands-Bro kommun gemensamt beslutar i frågor som rör besöksnäringen i Upplands-Bro.

Är du också intresserad av att gå med eller kanske sitta med i styrelsen. Vi räknar med att bilda föreningen efter sommaren. Hör gärna av dig till vår projektledare Camilla Bring om några frågor om medverkan.

 

Projektledare Visit Upplands-Bro

Camilla Bring

camilla@visitupplandsbro.com