Vi är Visit Upplands-Bro

Föreningen Visit Upplands-Bro blir samarbetet i Upplands-Bro för besöksnäringen mellan närings- föreningslivet och kommunen i Upplands-Bro. Syftet med samarbetet är att utveckla besöksnäringen i Upplands-Bro.

Visit Upplands-Bros verksamhet och idé kommer bygga på samverkan mellan aktörer i Upplands-Bros besöksnäring, liksom samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor. Visit Upplands-Bro har idag drygt 40 medlemsföretag.

Visit Upplands-Bro är en samarbetsform där en styrelse bestående av representanter från besöksnäringen, Företagarna Upplands-Bro, samt från Upplands-Bro kommun gemensamt beslutar i frågor som rör besöksnäringen i Upplands-Bro.